piątek, 11 marca 2011

Parisian Chic
Co myślicie o poradnikach?! Zależy jeszcze o czym są napisane,prawda?!:) Te o modzie ,stworzone przez ludzi,którzy poświęcili jej całe życie ( albo nawet pół)  ,napisane w luźny ale zarazem ciekawy sposób, z których można się dowiedzieć nieco więcej niż z magazynów o modzie warte są przeczytania. Czytałam poradniki napisane przez redaktor mody Ninę Garcię ( "Klasyczna setka " oraz " The little black book of style"), które pochłonęłam od razu. I z góry polecam gorąco!
 Był po drodze oczywiści Gok Wan ( "Jak dobrze wyglądać nago") oraz niezawodny duet Trinny i Susannah ( " Księga kobiecych sylwetek" oraz "Jak się nie ubierać") .
12 kwietnia ( ale nie w Polsce niestety) będzie miała swoją premierę książeczka-poradnik ,napisany przez francuską eks-modelkę, ikonę i twarz Chanel - Ines de la Fressange. Tytuł "Parisian Chic: A style guide " . Modelka udziela w swoim poradniku lekcji francuskiego stylu , omawia jak wygląda styl francuzek, co mają w szafie i co trzeba zrobić ,aby nosić się z klasą jak prawdziwa paryżanka. Ines określa to jednym prostym zdaniem: "Czuj się dobrze w tym co nosisz" , o czym niestety większość z nas zapomina goniąc za trendami.
Jeśli komuś uda się zdobyć tą książkę ,życzę miłej lektury.
 Ja już czekam na premierę i z pewnością ją kupię gdzieś w internecie:)

Parisian Chic
What do you think of the guides? Still depends on what is written, right?:) Those of fashion, created by people who sacrificed her life (or even half), written in the loose but also an interesting way that you can learn a little more than warehouses fashion is worth reading. I read guides written by fashion editor Nina Garcia ("The classic hundred" and "The Little Black Book of Style"), which took in at once. I recommend pre-hot!

He was on the road of course Gok Wan ("How to Look Good Naked") and the reliable duo Trinny and Susannah ("Book of female figures" and "What Not to Wear").
April 12 (but unfortunately not in Poland) will premiere-tutorial book, written by a French ex-model, an icon and the face of Chanel - Ines de la Fressange. The title "Parisian Chic: A style guide." The model provides a guide to its French-style lessons, discusses how the style of French women, what they have in the closet and what you need to do to wear to class like a true Parisian. Ines describes it in one simple sentence: "Feel good in what you wear", which unfortunately most of us forget chasing trends.
If someone manages to get this book, I wish you pleasant reading.
I already look forward to the premiere and will certainly buy it somewhere on the internet:)Brak komentarzy:

Prześlij komentarz