poniedziałek, 25 lipca 2011

Flower Bomb

hand made by Zuza Górska


Jest połowa lipca i z każdej strony widać pięknie kwitnące kwiaty .  Są widoczne nie tylko w ogrodzie , ale również na ubraniach , torbach,  meblach . Kolorowe, małe, duże opanowały letni sezon w 120%.  Lubię kwiaty ... chyba bardziej te żywe niż na nadrukach . A Wy? które bardziej?

It is a middle of July, and each page shows a beautifully blooming flowers. They are visible not only in the garden, but also on clothing, bags, furniture. Colorful, small, large mastered the summer season at 120%. I like flowers ...  more flowers in the garden than prints. And you? What do you prefer?

poniedziałek, 18 lipca 2011

Lustereczko, lustereczko...Sezon wakacyjny w pełni ,a ja myślę już o ofercie na jesień / zimę 2011 do sklepu. Wertuję katalogi, przeszukuję oferty , spisuję pomysły ... wszystko po to, aby wkrótce przedstawić Wam ciekawe i unikalne przedmioty do wyposażenia domu. Jednym z takich ciekawych przedmiotów będzie ( i tu mogę Wam już zdradzić)  lustro weneckie. Duże ( 100cm wys .) ,  z pewnością będzie się pięknie prezentowało w każdym pomieszczeniu domu.
Stało się ono również pretekstem do poszukania inspiracji na ten temat.
Niekoniecznie trzeba mieszkać w pałacu, aby móc cieszyć się codziennym widokiem tak pięknego przedmiotu. Wszystko zależy od Waszej wyobraźni i inwencji.  

Mirror,mirror ...
Vacation season in full, and I already think about the offer for autumn / winter 2011 to the store. Flip through catalogs, I search the offer, writing down ideas ... I'm doing all this to soon introduce you to interesting and unique items for home . One of these interesting objects will be (and here I can already tell you)venetian mirror. Large (100cm height.) Certainly will be beautifully presented in every room of your home.

It also became a pretext to look for inspiration on this topic.
Not necessarily have to live in the palace, to be able to enjoy the view so beautiful everyday object. It all depends on your imagination and creativity.

czwartek, 7 lipca 2011

Temat : Konsolki

Przepraszam Was za dłuższą przerwę w pisaniu ,ale praca stacjonarna w sklepie wymaga większego zaangażowania niż prowadzenie sklepu w sieci . Poza tym zaczął się czas realizowania nowych - już jesienno - zimowych zamówień do sklepu więc buszuję w ofertach różnych firm w poszukiwaniu fajnych rzeczy . Także nowości zawitają już po wakacjach:)
Dziś będzie z zupełnie innej beczki - mianowicie temat dotyczy konsolek zwanych inaczej np. komodami . Jestem właśnie na etapie gorących poszukiwań takiego mebla do swojego domu . Miejsce jest, na ścianie wisi przepiękny wachlarz z żurawiami w locie ( naprawdę cudny) ... i brakuje pod nim tego jedynego mebelka. Powyżej zebrałam kilka inspiracji na ten temat. Może to mi pomoże w poszukiwaniach:)I'm sorry for the long break in writing, but the work fixed in a shop requires more involvement than  the shop on the web. Besides, It’s time to start  searching a new autumn / winter  items to my stationary shop  so I'm surfing in the offers of different companies in search of cool stuff. Also new will visit after the holidays:)
Today is completely different subject- I want to write today about consols called differently- drawers. I'm just at the stage of exploration of such a hot piece of furniture to my  home. Ihave the best place in my house for it,  on the wall hangs a beautiful range of cranes in flight (really lovely) ... Above I gathered some inspiration on this topic. This may help me in the search:)