czwartek, 22 grudnia 2011

Be inspired


Macie już kupione prezenty?! Jeśli tak to teraz trzeba je zapakować ( chyba,że w tej czynności wyręczy nas Pani Sprzedawczyni w sklepie:) Kto z nas nie lubi dostawać pięknie zapakowanych prezentów , a jeśli są opakowane z pomysłem czy jak ktoś woli z biglem:) to jeszcze przyjemniej jest je dostawać. Zawsze przy prezentach powstaje mały dylemat - torba paierowa z malunkiem np. elfów swiątecznych czy rolka papieru i np.kolorowe wstążki. Ja wybieram tą drugą opcję - trudniejszą przyznaję , bo żeby zapakować estetycznie prezent to trzeba ich trochę zawinąć ,żeby nabrać wprawy:) , ale później widok osoby,która rozrywając kolejne wartwy papieru dobiera się do środka z niepochamowaną ciekawością co znajduje się pod tym wszystkim - bezcennne.
Jeśli w tym przedświątecznym pędzie zapomnimy o owym papierze do pakowania to powyżej chciałam Wam pokazać w jak prosty sposób, wykorzystując swoją wyobraźnię i to  co się ma w szufladzie - włóczki , guziki, szary papier ( bardzo eko), skrawki materiałów ,można wyczarować oryginalnie zapakowany prezent.
A więc do dzieła:)

Have you already bought gifts?! If so, now you need to  pack them (unless in this action relieve us saleswoman in the shop:) Who does not like getting a beautifully wrapped gifts, and if they are wrapped up with an idea is even nicer is to get them. Always there is a small dilemma  - paper bag of paintings such as Christmas elves or roll of paper and colorful ribbons?!  I choose the second option - more difficult, but later view of the person ripping off  next layers of paper  to measure the convulsive curiosity what is under it all -invaluable.

If this pre-Christmas rush we forget about packing paper  I want to show you how simple way, using your imagination and what's in the drawer - yarn, buttons, brown paper (very eco), scraps of materials, you can conjure up original packaging  gift.
Be inspired!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz