piątek, 28 października 2011

Futro - sztuczne czy prawdziwe?!


Już jestem - po prawie 2-tygodniowej przerwie tutaj wracam ponownie. Sporo się dzieje ostatnio- trochę nowych projektów, nowości w sklepie i oczywiście powoli rozpoczynam przygotowania do przedświątecznej gorączki zakupowej :)
Ale powracając do tematu ... powiedziałabym dość kontrowersyjnego i nielubianego zwłaszcza przez obrońców zwierząt ( w szczególności tych futerkowych). Mianowicie chodzi właśnie o futra i wyroby z nich wykonywane . Odwieczny dylemat jakie wybrać - sztuczne czy prawdziwe.Przy tych  pierwszych - nie ucierpiało przy tym żadne zwierzątko , jakościowo - pod względem ciepła i wyglądu nie odbiegają od tych prawdziwych . Co do tych prawdziwych futer... to sami wiecie jak jest. Są jak zwykle przeciwnicy i zwolennicy  takich rozwiązań.
Co do mnie - futra posiadam... sztuczne oczywiście i jestem z nich zadowolona. Przyznaję - mam czapkę z królika ( odziedziczoną ) ,ale NIGDY jej nie nosiłam, i nosić nie zamierzam.
A co do używania futer w domach to faktycznie dodają wyrazistego wyglądu wnętrzu...zwłaszcza zimą . Coraz częściej można spotkać leżące futerko z owcy na podłodze w roli dywanika lub jako pokrycie fotela czy łóżka.
Wybór należy do Was :)

Fur - fake or real?
I am back- after nearly two-week break. A lot is going on lately,-some new projects, new products in the store and of course, I'm slowly begin to prepare for pre-Christmas shopping rush:)

But back to topic ... I would rather controversial and unpopular especially the defenders of animals (especially the fur).  is It's about fur and products made ​​from them. The eternal dilemma of what to choose - whether artificial or real. these first - did not suffer  any animal, qualitatively - in terms of warmth and appearance do not differ from the real fur. As for the real fur ... you  know how it is. They are, as usual, opponents and supporters of such solutions.
As for me - I have fur ... artificial, of course, and I'm happy with them. I confess - I have a hat with rabbit (inherited), but NEVER did not wear them, and I'm not going to wear.
For  use fur in  homes-they are actually adds distinctive look inside ... especially in winter. Vey often you can meet from the sheep fur lying on the floor mat or as a chair or bed cover.
The choice is yours:)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz