czwartek, 5 maja 2011

Dla wszystkich bez wyjątku:)


Przesyłam to wszystkim tym, którzy z różnych powodów mają zły dzień i uważają,że wszystko jest bez sensu. Radzę wydrukować i powiesić w widocznym miejscu. Ja już tak zrobiłam - to działa:))

For everyone without exception
I send this to all those who for various reasons, have a bad day and think that everything is meaningless. I advise you to print out and hang in a prominent place. I've already done so - it works:))


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz